Lamb

LEG LAMB

BNLS LEG LAMB,7-8 lb avg, Marcho

PEELED LAMB RACK

TR LAMB RACKS NZ

LAMB SHANKS

NZ LAMB FORESHANKS FRZ-25 lb

GROUND LAMB -10 lb, Marcho

LAMB STEW – To Spec

LOIN LAMB CHOPS – To Spec